Формат FLAC.

FLAC: документация.
FLAC: формат.
FLAC: файлы.
FLAC: характеристики.
FLAC: сравнение.